Fall arts preview 2022: Our top books picks this season – The San Diego Union-Tribune

Coronado Public Library, Winn Room, 640 Orange Ave., Coronado. Free. … University of San Diego, Shiley Theatre, 5998 Alcala Park, San Diego.

Do you trust this headline?

You already voted!